Hög kvalité
Lågt pris

Integritetspolicy


Uppdaterad: 2016-08-25


Användning av Dina personuppgifter.

I vissa fall samlar vi in och använder Dina personuppgifter. Det gör vi för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Vi använder t.ex. Din e-postadress för att skicka ut servicerelaterade meddelanden till Dig såsom orderstatus, betalningar och liknande som anses utgöra en viktig del av tjänsten.

Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om vi i god tro anser att detta är nödvändigt för att uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Mikrofiber Specialisten i Halland eller webbplatsen, skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Mikrofiber Specialisten i Halland och webbplatsen eller under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av våra tjänster, webbplatser eller tredje man.

Personuppgifter som insamlas av webbplatsen kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet.

Kontroll av Dina personuppgifter.


Vi kan komma att skicka ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om nyheter eller ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Skydd av Dina personuppgifter.


Mikrofiber Specialisten i Halland sparar aldrig dina person uppgifter. Vi använder oss av Klarna som betaltjänst, Klarna tar hand om och skyddar dina personuppgifter.

Missbruk av Ditt användarkonto.


Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på webbplatsen, förbehåller sig Mikrofiber Specialisten i Halland rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls både på webbplatsen, via tjänster på andra webbplatser och i andra medier så som erbjudanden i tidningar, radio och på TV osv. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer Mikrofiber Specialisten i Halland att vidta rättsliga åtgärder.

Ändring av policy.


Vi uppdaterar ibland denna personuppgiftspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för ”senast uppdaterad” högst upp på denna webbsida. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla Dig informerad om hur vi hjälper till att skydda Din information.

Anmärkningar på personuppgiftspolicyn eller dess efterlevnad.


Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna personuppgiftspolicy. Om Du anser att vi inte följt denna policy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes.