Tartech Extra (Kallavfettning)

109 kr

Tartech Extra är en mycket effektiv petroleumbaserad kallavfettning för alla typer av fordon. Dessutom fungerar den lika bra på både våta och torra underlag. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan smuts.

Bruksanvisning:

Om det sitter mycket lös smuts på bilen bör den sköljas av först, men det är inget krav. Applicera alltid nerifrån och upp. Låt produkten verka, men låt den inte torka in. Produkten är tixotropisk så den kan sitta en längre stund och verka. Skölj alltid nerifrån och upp. Applicera aldrig på het yta eller i direkt solsken. Var försiktig på känsliga plaster.

Dosering:

Använd outspädd.

Förpackning:

1L

I lager

Snabb leverans med Postnord

Smidig betalning

Snabb kundtjänst

Tartech Extra är en mycket effektiv petroleumbaserad kallavfettning för alla typer av fordon. Dessutom fungerar den lika bra på både våta och torra underlag. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan smuts.

Bruksanvisning:

Om det sitter mycket lös smuts på bilen bör den sköljas av först, men det är inget krav. Applicera alltid nerifrån och upp. Låt produkten verka, men låt den inte torka in. Produkten är tixotropisk så den kan sitta en längre stund och verka. Skölj alltid nerifrån och upp. Applicera aldrig på het yta eller i direkt solsken. Var försiktig på känsliga plaster.

Dosering:

Använd outspädd.

Förpackning:

1L

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Tartech Extra (Kallavfettning)”


lnnehåller: Alifatiska kolväten, nonjontensider, 2-(2-butoxietoxi)etanol, etanol. Fara. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.