Alkaline Foam (Alkalisk Foam)

(1 kundrecension)

179 kr1.599 kr

Alkaline Foam är vårat egna alkaliska skum utvecklat för att fungera optimalt med foamgun sett till dess rengörande egenskaper.

Löser insekter och organisk smuts effektivt. Blandas 1-5% och är ett superkoncentrat, så va försiktig på känsliga ytor som nylackerade detaljer. Skumma på och låt verka i 3-5 minuter. Spola sedan av noggrant.

Förpackning

1l

5l

25l

Nollställ

Snabb leverans med Postnord

Smidig betalning

Snabb kundtjänst

Alkaline Foam är vårat egna alkaliska skum utvecklat för att fungera optimalt med foamgun sett till dess rengörande egenskaper.

Löser insekter och organisk smuts effektivt. Blandas 1-5% och är ett superkoncentrat, så va försiktig på känsliga ytor som nylackerade detaljer. Skumma på och låt verka i 3-5 minuter. Spola sedan av noggrant.

 

Förpackning

1l

5l

25l

1 recension av Alkaline Foam (Alkalisk Foam)

  1. Rasmus

    Riktigt bra foam som skummar och rengör nå gudomligt. Rekommenderar den stark. 10 av 5 möjliga kakor😍

Skriv en recension


FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Innehåller: Nonjoniska tensider <5%