Degreaser-X (Kallavfettning)

(3 kundrecensioner)

99 kr1.499 kr

Degreaser – X  är en mycket effektiv petroleumbaserad kallavfettning. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan petroleumbaserad och oljebaserad smuts.

Degreaser-X är skonsam mot de flesta typer av skydd, och är därför inte lika snabb i sin verkningstid som vissa andra ”starkare” kem. Du kan låta den verka mellan 5-12 min beroende på rådande förhållanden.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

Nollställ

Snabb leverans med Postnord

Smidig betalning

Snabb kundtjänst

Degreaser – X  är en mycket effektiv tixotropisk kallavfettning. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan petroleumbaserad och oljebaserad smuts.

Degreaser-X är skonsam mot de flesta typer av skydd, och är därför inte lika snabb i sin verkningstid som vissa andra ”starkare” kem. Du kan låta den verka mellan 5-12 min beroende på rådande förhållanden.

Bruksanvisning:

 • Applicera alltid nerifrån och upp.
 • Låt produkten verka, men låt den inte torka in, om den torkar in spraya på mera Degreaser-X igen och låt verka, och skölj.
 • Produkten är tixotropisk
 • Skölj alltid nerifrån och upp.
 • Applicera aldrig på het yta eller i direkt solsken.
 • Var försiktig på känsliga plaster och gummin.
 • Ej utspädbar.
 • Plocka alltid ur spraytriggern ur flaskan efter användning för att utöka triggerns hållbarhet.

Förpackning:

1L

5l

25l

 

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

3 recensioner av Degreaser-X (Kallavfettning)

 1. Fredrik

  Kanon produkt. Tar bort asfalts prickar som suttit länge på lastbilen utan problem.

 2. Tommy

  Funkar riktigt bra!

 3. Rasmus

  Riktigt fantastisk tar bort alla tuffa smutser och man ser verkligen hur den arbetar👍🏻

Skriv en recension


FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/handskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd återvinningsstation/miljöstation. Innehåller: Alifatiska kolväten >30%, Nonjoniska tensider 15-30%, Alcohol, Isopropyl alcohol <5%.